Alle informatie over het COE Nederlands in 2014/2015 op een rij

Schooljaar 2014/2015 is het eerste jaar dat de examinering Nederlands 3F van invloed is op de
slaag/zak-beslissing voor niveau 4 studenten die dan diplomeren. In het onderstaande document zie je wat dat voor jou kan betekenen.

Het document komt van het Steunpunt taal en rekenen en is gedateerd op 10 juni 2014 en behandeld de volgende vragen:

 • Hoe wordt het vak Nederlands geëxamineerd?
 • Voor welke studenten geldt de (centrale) examinering Nederlands?
 • Hoe ziet de slaag/zak-regeling eruit bij de invoering van de examinering Nederlands 3F
 • Hoe komt het cijfer voor Nederlands tot stand?
 • Hoe moeten de resultaten vermeld worden op het diploma?
 • Wanneer vindt de examinering van Nederlands plaats?
 • Welke herkansingsmogelijkheden zijn er voor studenten die niet zijn geslaagd voor het
  centraal examen Nederlands?
 • Kunnen studenten vrijstelling krijgen voor het examen Nederlands?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor studenten met een beperking?
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de examinering van Nederlands?

servicedocument-invoering-coe-nederlands-3f-in-2014-2015

oefening | lidwoorden

lidwoorden 2

Vul het juiste lidwoord in. Je kunt kiezen uit de of het.

Werkwoordspelling in de praktijk 2

Werkwoordspelling in de praktijk 2

Je kent de regels en nu ga je deze toepassen. Denk aan de hoofdvraag: Is het een persoonsvorm of een voltooid deelwoord?
Zelf vul ik in gedachten altijd het werkwoord lopen in.

Hoor ik in gedachten loopt, dan is het de persoonsvorm stam+t en hoor ik gelopen dan is het een voltooid deelwoord.

werkwoordspelling in de praktijk

Werkwoordspelling in de praktijk

Je kent de regels en nu ga je ze toepassen in de praktijk. Je vult het juist vervoegde werkwoord in.

Stel jezelf altijd de volgende vraag: “Is het een persoonsvorm of een voltooid deelwoord?”

Is het een persoonsvorm, stel je dan de volgende vragen?: “Wie of wat is het onderwerp en in welke tijd staat de zin?”

Scorebord: Werkwoordspelling in de praktijk

maximale van 15 punten
Pos. Naam Ingeschreven op Punten Resultaten
Tabel wordt geladen
Geen data beschikbaar