Bedrijvend naar lijdend

Van bedrijvend (actief) naar lijdend (passief)

Zet de volgende zinnen in de lijdende vorm. Een gedeelte van het antwoord is al weergegeven.