vaste voorzetsels |1

Vaste voorzetsels

Een vast voorzetsel vormt een vaste combinatie met een ander woord in de zin. Het voorzetsel geeft een bepaalde betekenis aan dat woord. Verander je het voorzetsel, dan verander je  de betekenis.

  • Ik ben dol op jou. (Ik vind je erg aardig.)
  • Ik word dol van jou. (Ik wordt gek van jou.)

Ik geloof in jou kun je niet veranderen in Ik geloof op / aan/ of iets anders in jou. Je hebt hier dus te maken met een vast voorzetsel.