werkwoordspelling 2F

Test jezelf eerst, misschien beheers je de werkwoordspelling op 2F en kun je door naar 3F.

Vervoeg de werkwoorden op de juiste manier. Kijk daarbij goed naar de zin. Let vooral op de tijd en het onderwerp.

Uitleg

Persoonsvorm

tegenwoordige tijd

In de tegenwoordige tijd heb je maar drie mogelijkheden:

  1. stam
  2. stam +t
  3. hele werkwoord

Stam

Ik is het onderwerp                                                                             Ik werk, ik loop.
Je/jij als onderwerp achter de persoonsvorm                                 Werk je? Loop jij?
Geen onderwerp (gebiedende wijs  )                                                 Werk harder! Loop door!

Stam +t

Een ander is het onderwerp                                                              Jij werkt, hij werkt, zij loopt, Piet loopt.

Hele werkwoord

het onderwerp is meervoud                                                               Wij lopen, zij lopen, de buren werken.

Verleden tijd

In de verleden tijd heb je de volgende mogelijkheden:

  1. zwak werkwoord | stam + te(n)
  2. zwak werkwoord | stam + de(n)
  3. sterk werkwoord

zwak werkwoord 

Hiervoor kun je de ’t Kofschip- of ’t fokschaapregel gebruiken. Het gaat alleen om de medeklinkers in ’t kofschip: t, k, s, f, ch, p

Hoe werkt deze regel?

Je kijkt naar het hele werkwoord en dan laat je het laatste gedeelte -(e)n weg. Als de laatste letter die overblijft in ’t koschip zit, dan vorm je de verleden tijd van de persoonsvorm als volgt: stam +te(n) .

stam +te(n)
werken       werkte     werkten
dopen         doopte     doopten
lachen        lachte       lachten
maken        maakte    maakten
zetten         zette        zetten

stam + de(n)
verven            verfde            verfden
kennen           kende            kenden
jojoën              jojode            jojoden
roeien             roeide            roeiden
antwoorden    antwoordde   antwoordden

TIP: Als de verleden tijd stam +te is, dan is het voltooid deelwoord gestamt en als de verleden tijd
Spel je de verleden tijd: stam + te(n) dan spel je het voltooid deelwoord gestam+t (gewerkt, gedoopt)
Spel je de verleden tijd: stam + de(n) dan spel je het voltooid deelwoord gestam+d (gejojood, gekend)

Sterk werkwoord

Dit zijn woorden als lopen, vinden en worden. Deze woorden veranderen in de verleden tijd van klank. Hier vind je een lijst met sterke en onregelmatige werkwoorden en oefeningen.

Voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord staat vaak aan het eind van de zin. In de zin staat dan ook een vorm van de hulpwerkwoorden: hebben, zijn of worden Het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden maak je meestal zo:

  • ge+stam+t     gewerkt, gefietst, geboekt
  • ge+stam+d    geslaagd, gedroogd, geverfd

Het voltooid deelwoord van sterke en onregelmatige werkwoorden maak je meestal (pas op, want het zijn niet voor niets onregelmatige werkwoorden) zo:

  • ge + hele werkwoord (infinitief)      gelachen, gelopen, gevallen

Bijvoeglijk naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord spel je zo kort mogelijk, behalve als dat een probleem met de uitspraak oplevert.

Uitleg

De auto is rood.                De rode auto                  (dus niet de roodde auto)

dus ook

De foto is vergroot.           De vergrote foto              (dus niet de vergrootte foto)
De brief is beantwoord.    De beantwoorde brief     (dus niet de beantwoordde brief)
De biefstuk is gebakken.  De gebakken biefstuk