Werkwoordspelling in de praktijk 2

Werkwoordspelling in de praktijk 2

Je kent de regels en nu ga je deze toepassen. Denk aan de hoofdvraag: Is het een persoonsvorm of een voltooid deelwoord?
Zelf vul ik in gedachten altijd het werkwoord lopen in.

Hoor ik in gedachten loopt, dan is het de persoonsvorm stam+t en hoor ik gelopen dan is het een voltooid deelwoord.