Uit het Engels ontleende werkwoorden 2

Oefening om te controleren of je de uit het Engels afgeleide werkwoorden kent.

Vul in: stam, verleden tijd enkelvoud en voltooid deelwoord

infinitiefstampv verleden tijd evvoltooid deelwoord
boycotten
bridgen
bungeejumpen
checken
chatten