Uit het Engels ontleende werkwoorden 4

Oefening om te controleren of je de uit het Engels afgeleide werkwoorden kent.

Vul in: stam, verleden tijd enkelvoud en voltooid deelwoord

infinitiefstampv verleden tijd evvoltooid deelwoord
downloaden
e-mailen
faxen
finishen
freelancen