Uit het Engels ontleende werkwoorden 5

Oefening om te controleren of je de uit het Engels afgeleide werkwoorden kent.

Vul in: stam, verleden tijd enkelvoud en voltooid deelwoord


infinitiefstampv verleden tijd evvoltooid deelwoord
hockeyen
housen
leasen
lobbyen
managen