Uit het Engels ontleende werkwoorden 7

Oefening om te controleren of je de uit het Engels afgeleide werkwoorden kent.

Vul in: stam, verleden tijd enkelvoud en voltooid deelwoord


infinitiefstampv verleden tijd evvoltooid deelwoord
samplen
saven
scannen
scoren
screenen