Werkwoordelijk gezegde 4

Noteer het werkwoordelijk gezegde na iedere zin. In deze oefening heb je ook te maken met moeilijke gevallen.

1. Hij maakte de spaghetti heerlijk klaar.
2. Deze keer vergis ik me niet.
3. Tijdens de vergadering las de voorzitter de notulen van de vorige vergadering voor.
4. Hij sloeg een flater tijdens de presentatie.
5. Loop eens voor me naar de repro voor de nieuwe studiewijzers.
6. Ik verwijs haar graag door naar een andere afdeling.
7. Wat heeft dit te betekenen?
8. Mijn zoon moet zich elke ochtend scheren.
9. Die ongelukkig man bedrinkt zich iedere avond.
10. Eindeloos ver strekte het duinlandschap zich uit.