De tijden in schema | onvoltooid 3

Vul het schema verder in. Voor een voorbeeld klik je hier.

Twee zinnen zijn al ingevuld; de rest van het schema kun je verder invullen door de werkwoorden op de juiste manier te vervoegen.

De zinsvolgorde is als volgt:
Bedrijvend: onderwerp | persoonsvorm | lijdend voorwerp | werkwoordelijke rest (Zij | zal | advies | hebben gegeven.)
Lijdend: onderwerp | persoonsvorm | doorbepaling | werkwoordelijke rest (Advies | zal | door haar | zijn gegeven.)

Denk aan hoofdletters en punten.

tijdbedrijvende zinlijdende zin
VTTHond is door man gebeten.
VVT
VTTT
VVTTHond zou door man zijn gebeten.