De tijden in schema | voltooid 4

Vul het schema verder in. Voor een voorbeeld klik je hier.

Twee zinnen zijn al ingevuld; de rest van het schema kun je verder invullen door de werkwoorden op de juiste manier te vervoegen.

De zinsvolgorde is als volgt:
Bedrijvend: onderwerp | persoonsvorm | lijdend voorwerp | werkwoordelijke rest (Zij | zal | advies | hebben gegeven.)
Lijdend: onderwerp | persoonsvorm | doorbepaling | werkwoordelijke rest (Advies | zal | door haar | zijn gegegeven.)

Denk aan hoofdletters en punten.

tijdbedrijvende zinlijdende zin
VTTJij hebt een boek gelezen.
VVTJij had een boek gelezen.
VTTT
VVTT