Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.


1. (iets) overhebben
2. overtuigd zijn
3. profiteren
4. protesteren
5. raad weten
6. reageren
7. recht hebben
8. refereren
9. samenhangen
10. zich schuldig maken