Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.


aandacht besteden
aandacht hebben
aandacht vestigen
aandringen
in aanmerking komen
in aanraking komen
(iemand) aanspreken
afbreuk doen
afgaan
afhangen