Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.


1. een afkeer hebben
2. zich afzetten
3. afzien
4. akkoord gaan
5. baat hebben
6. bedreven zijn
7. begaan zijn
8. (iemand) behoeden
9. behoefte hebben
10.belang hebben