Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.1. een beroep doen
2. besluiten
3. bestand zijn
4. betrekking hebben
5. zich bewust zijn
6. bezwaar maken
7. blijk geven
8. breken
9. commentaar hebben
10. condoleren