Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.


1. geïnteresseerd zijn
2. gesteld zijn
3. getuigen
4. grenzen
5. op de hoogte zijn
6. inbrengen
7. onder de indruk zijn
8. informeren (informatie vragen)
9. informeren (informatie geven)
10. ingaan (ergens op reageren)