Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.


1. medeplichtig zijn
2. misbruik maken
3. neerkijken
4. zich ontfermen
5. ontkomen
6. oordelen
7. opgaan
8. opmaken
9. opzadelen
10. opzien