Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.


1. zich verkijken
2. zich verontschuldigen
3. veroordelen
4. verslag doen
5. versteld staan
6. verwijzen
7. verzoeken
8. voldoen
9. voorafgaan
10. zich voorbereiden