Vaste voorzetsels

Vul het juiste voorzetsel in.


1. voorbijgaan
2. voorkeur hebben
3. vooruitlopen
4. voorzien
5. zich wagen
6. walgen
7. zich wijden
8. te wijten zijn
9. een zwak hebben
10. zwijgen