De tijden | stappenplan

Stap 1: Bepaal het gezegde.

Stap 2: Staat er een vorm van hebben of zijn + een voltooid deelwoord in de zin? Dit bepaalt de eerste letter. Voltooid (V) of Onvoltooid (O)

Stap 3: In welke tijd staat de persoonsvorm? Dit bepaalt de tweede letter.
Tegenwoordig (T)  of Verleden (V)

Stap 4: Staat er een vorm van zullen in de zin? Dit bepaalt de eventuele derde letter. (Deze staat er dus niet altijd in.)
Toekomend (T)

Stap 5: Rond af met T voor tijd.

Voorbeeld

Heb je het huiswerk al gemaakt?

  1. Gezegde: heb gemaakt
  2. Heb + voltooid deelwoord (gemaakt): voltooid
  3. De persoonsvorm (heb) staat in de tegenwoordige tijd: tegenwoordige
  4. Er staat geen vorm van zullen in de zin.
  5.  VTT: voltooid tegenwoordige tijd

De brief wordt op dit moment door de afdeling klantenservice behandeld.

  1. Gezegde: wordt behandeld
  2. Geen vorm van hebben of zijn + voltooid deelwoord: onvoltooid
  3. De persoonsvorm (wordt) staat in de tegenwoordige tijd: tegenwoordige 
  4. Er staat geen vorm van zullen in de zin.
  5. OTT: onvoltooid tegenwoordige tijd

Naar de oefeningen
Download het stappenplan