Oefenen | grammatica

1. De tijden

1. onvoltooid

2. voltooid

3. Alle tijden

2. Woordsoorten

1. lidwoorden

2. (vaste) voorzetsels

vaste voorzetsels 2 vaste voorzetsels 3
vaste voorzetsels 4  vaste voorzetsels 4b
vaste voorzetsels 5 vaste voorzetsels 5b
vaste voorzetsels 6 vaste voorzetsels 6b
vaste voorzetsels 7 vaste voorzetsels 7b
vaste voorzetsels 8 vaste voorzetsels 8b
 vaste voorzetsels 9  vaste voorzetsels 9b
 vaste voorzetsels 10  vaste voorzetsels 10b
 vaste voorzetsels 11  vaste voorzetsels 11b
 vaste voorzetsels 12  vaste voorzetsels12b

3. Zinsontleding

1. persoonsvorm