Oefeningen

Grammatica

1. de tijden

1. onvoltooid

2. Woordsoorten

1. lidwoorden

2. Voorzetsels

3. Zinsontleding

1. persoonsvorm

4. Werkwoordspelling

1. stam | 1F

2. persoonsvorm | tegenwoordige tijd

3. werkwoorspelling | 3F

5.  Stijl

1.  lijdende vorm