Grammatica

Wat is grammatica?

In de alledaagse praktijk houden taalgebruikers zich aan bepaalde taalregels. Logisch natuurlijk, want je kunt alleen gesprekken met elkaar voeren als je elkaar begrijpt. En je begrijpt elkaar beter en sneller als de zinsbouw voor jou logisch is. Deze regels of vaste patronen kun je beschrijven: dat is de grammatica van de taal, een taalbeschrijving dus. In feite maken de taalgebruikers hun eigen grammatica. Maar nadat de regels uit de praktijk zijn beschreven, kun je die  gebruiken om grammaticalessen te geven. Dit is vooral handig voor mensen die een andere taal willen leren. Maar ook voor mensen die helder willen communiceren is het belangrijk om inzicht te krijgen in de zinstructuur.

Waarom grammatica?

Om goede zinnen te maken moet je weten welke woorden bij elkaar horen en op welke plek ze in een zin kunnen staan. Om (op school) taal te leren is kennis van begrippen noodzakelijk. Ook bij het onderdeel spelling is kennis van grammatica belangrijk.

Meer weten?

Taalsysteem en taalbrouwsels

Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde