Grammatica

Wat is grammatica?

In de alledaagse praktijk houden taalgebruikers zich aan bepaalde taalregels. Die regels zorgen voor vaste (herkenbare) patronen, waardoor je helder met elkaar kunt communiceren. Deze regels of vaste patronen kun je beschrijven: dat is de grammatica van een taal, een taalbeschrijving dus. In feite maken de taalgebruikers hun eigen grammatica, maar omdat de regels uit de praktijk zijn beschreven, kun je die gebruiken om grammaticalessen te geven. Dit is vooral handig voor mensen die een andere taal willen leren. Maar ook voor mensen die helder willen communiceren is het belangrijk om inzicht te krijgen in de zinstructuur.

Waarom grammatica?

Om goede zinnen te maken moet je weten welke woorden bij elkaar horen en op welke plek ze in een zin kunnen staan. Om (op school) taal te leren is kennis van begrippen noodzakelijk. Ook bij het onderdeel spelling is kennis van grammatica belangrijk.

Meer weten?

Taalsysteem en taalbrouwsels

Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde