Verleden tijd | Uit het Engels afgeleide werkwoorden

Engels is een wereldtaal en daardoor is in de Nederlandse taal het aantal Engels woorden sterk toegenomen. Denk daarbij aan woorden als deleten, management, human resource, maar ook aan namen van programma’s als, Twitter, Whatsapp en Google.

Deze woorden worden ook vaak als werkwoorden gebruikt en die moet je volgens de Nederlandse regels vervoegen. Om hiermee te oefenen, heb ik onderstaande oefeningen gemaakt.

Oefenen